Sosedu napišete pismo, če ne bo zaleglo pa tudi uradni dopis

Hvala za zanimivo postavljeno vprašanje. Naj že uvodoma zapišem, da čedalje pogosteje ugotavljam, da se je način reševanja sosedske problematike zadnje čase spremenil tudi v etičnem smislu. Ne rečem, da recimo pred 20 leti ni bilo primerov sosedskega egoizma in arogance, a veljalo je nekakšno nepisano pravilo, da sosed soseda na prijazen način obvesti, če se ima namen lotiti določenih del na svoji nepremičnini, ki bodo vplivala tudi na sosedovo nepremičnino. To je bila nekakšna uzanca, ki se jo je večina tudi držala. 

V zadnjem času pa je čedalje več primerov, ko lastniki nepremičnin kot kakšni buldožerji, ne ozirajoč se ne na sosede, ne na zakone, ne na inšpektorje, rinejo naprej s svojimi gradbenimi ali vzdrževalnimi deli, kot da so sami na tem svetu. Tako ravnanje je nekulturno, primitivno in pravzaprav še največ pove o človeku, ki se ga loteva.

Najprej glede odtekanja meteornih padavin. V skladu s pravili sosedskega prava velja, da mora lastnik nepremičnine storiti vse potrebno, da meteorne padavine z njegove zgradbe ne odtekajo oziroma ne padajo na tujo nepremičnino. Če bi se torej izkazalo, da voda, ki se zbira ob vaši hiši, odteka v vašo nepremičnino, gre za protipravno ravnanje, ki lahko pod določenimi predpostavkami za sabo potegne tudi sosedovo odškodninsko odgovornost.

Tudi sicer v sosedskem pravu velja, da mora lastnik nepremičnine pri uporabi nepremičnine opuščati dejanja in odpravljati vzroke, ki izvirajo iz njegove nepremičnine in otežujejo uporabo drugih nepremičnin čez mero, ki je glede na naravo in namen nepremičnine ter glede na krajevne razmere običajna, ali povzročajo znatnejšo škodo. V tem primeru govorimo o tako imenovanih prepovedanih imisijah.

Dejstvo, da sosedovi delavci s svojimi vozili občasno udarjajo v vašo hišo, pa seveda pomeni, da gre za škodno ravnanje, in imate pravico od njih zahtevati povrnitev škode, ki vam je zaradi tega nastala.

Podpiram, da želite, da se problem, ki je nastal s sosedom, reši z dogovorom in na lep način. V ta namen vam predlagam, da sosedu napišete pismo, v katerem mu omenite, da sicer ne želite posegati v njegova gradbena dela, da pa želite, da ob tem spoštuje tudi vaše pravice, ki izhajajo iz pravil sosedskega prava, predvsem pa, da vam zaradi posegov ne povzroča škode. Počakajte na njegov odziv, oziroma na njegova dejanja, ki bodo temu sledila. Morda se bo kaj premaknilo.

 Če pa bo navkljub temu nadaljeval s svojim početjem, pa se lahko v drugi fazi obrnete na ustreznega pravnika/odvetnika, da sosedu napiše tudi uradni dopis (opozorilo) glede protipravnega ravnanja. Take stvari pogosto precej zaležejo.