Vmešavanje v sosedske posle je nacionalni šport

Slovenski narod ima očitno v genih zapisano patološko lastnost, ki se ji reče čezmerno vmešavanje v sosedske posle. Tako v mestu kot na vasi. Nekateri iščejo razloge zanjo v zgodovinsko pogojenem strahu pred odvzemom lastne zemlje, ki se je Slovencem v preteklosti pogosto dogajal. Sam sem vse bolj prepričan, da je razlog precej enostavnejši, in sicer je to napačna lestvica vrednot, ki izhaja iz napačne vzgoje, neukosti, nestrpnosti, nerazgledanosti in nizke kulturne ravni. Človeku zdrave pameti in ustrezne človeške širine bo vselej težko razumeti, kaj žene soseda, da se stalno vtika v sosedske zadeve, se naslaja ob tem, ko mu »krava crkne«, kupuje enake avtomobile ipd.

Sicer pa Gradbeni zakon določa, da je lahko stranski udeleženec v postopku izdaje gradbenega dovoljenja lastnik zemljišča, ki meji na nepremičnine, na katerih je nameravana gradnja, razen če pristojni upravni organ za gradbene zadeve ugotovi, da gradnja nanj ne vpliva, ter tudi druga oseba, če izkaže, da bi nameravana gradnja zaradi svojega vpliva med gradnjo in po njej lahko vplivala na njene pravice in pravne koristi oziroma na njeno nepremičnino. V zvezi s tem bi poudaril, da bi moral upravni organ za gradbene zadeve pravice mejašev, da pridobijo status stranskih udeležencev v postopku, razlagati restriktivno (ozko), predvsem pa ga odreči vsem tistim, pri katerih bi obstajal sum, da želijo ta status zlorabljati za šikaniranje investitorjev.