Pokažite, da se ne pustite ustrahovati

Ugotavljam predvsem, da imate res veliko smolo s sosedi, saj so zgodbe s takimi hudimi grožnjami vendarle dokaj redke, je pa dejstvo, da obstajajo in jih je treba obravnavati skrajno resno.

Nočem vam soliti pameti, saj je po toči zvoniti prepozno, ampak preseneča me, da se, še preden ste kupili omenjeno nepremičnino, niste pozanimali o tem, kakšne sosede boste dobili. Govorimo namreč o nakupu doma, v katerem ste verjetno nameravali kar se le da lepo in mirno preživeti velik del življenja, to pa seveda pomeni, da bi morali preveriti tudi njegovo okolico, v prvi vrsti sosede. Če ne drugega, bi vam o njihovem značaju znali kaj povedati drugi prebivalci soseske. Kot ste zapisali, je namreč njihovo vedenje dejansko psihopatsko, a tudi protipravno in kriminalno.

Glede na situacijo, v kateri ste se znašli, vam bom najprej svetoval kot humanist, nato pa še kot pravnik. Povsem od vas pa je odvisno, kako se boste odločili, saj smo si ljudje različni in vsak od nas odreagira drugače.

Če je le mogoče, vam svetujem, da poskušate nepremičnino, ki ste jo kupili, prodati. Naj vam bo še tako všeč, težko si je predstavljati, da se bodo psihopatski sosedje spremenili. Prej bi verjel, da se bodo njihove grožnje le še stopnjevale. To pa bo krepko vplivalo na kakovost vašega bivanja.

Druga možnost je, da uporabite vsa razpoložljiva pravna sredstva. To, kar počno sosedje, ima namreč vse znake odškodninskega delikta pa tudi kaznivega dejanja. Kazenski zakonik (135. člen KZ) določa, da se tisti, ki komu, zato da bi ga ustrahoval ali vznemiril, resno zagrozi, da bo napadel njegovo življenje ali telo ali prostost ali uničil njegovo premoženje velike vrednosti, ali da bo ta dejanja storil zoper njegovo bližnjo osebo, kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev.

Kdor pa to stori proti dvema osebama ali več ali z grdim ravnanjem ali z orožjem, nevarnim orodjem, drugim sredstvom ali na tak način, da se lahko telo hudo poškoduje ali zdravje hudo okvari, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

Obstaja pa še tretja – po mojem mnenju najboljša – možnost. Nepremičnino poskusite prodati, a obenem zoper sosede sprožite ustrezne pravne postopke. Pokažite, da se ne pustite ustrahovati. S tem bi namreč vsem podobnim »tičem«, ki menijo, da lahko nesoglasja rešujejo z grožnjami in prisilo, dali napačen signal.