Vložite lahko negatorno tožbo

Najprej naj vama povem, da morajo vsi etažni lastniki izvrševati svojo lastninsko pravico v svojem stanovanju na način, ki najmanj moti druge etažne lastnike stanovanj in rabo skupnih delov stavbe. Čeprav lahko vsak svojo stvar uporablja, jo uživa na najobsežnejši način in z njo razpolaga, je lastninska pravica kljub temu omejena z zakonom v določenih primerih in obenem z enakimi pravicami drugih. Svojo lastninsko pravico morajo tudi sosedje izvrševati skladno z zakonom in z namenom in naravo stvari. Skladno z določbami SPZ morajo svojo lastninsko pravico izvrševati tako, da ne vznemirjajo drugih in jim ne povzročajo škode. Opuščati morajo vsa dejanja in odpravljati vzroke, ki izvirajo iz njihove nepremičnine, in tiste, ki otežujejo uporabo drugih nepremičnin čez mero, ki je glede na naravo in namen nepremičnine ter glede na krajevne razmere običajna ali povzroča znatnejšo škodo (prepovedana imisija).

Če sosedje ne ravnajo, kot sem opisal, in povzročajo imisije hrupa, lahko vložite negatorno tožbo (prepovedno oz. opustitveno tožbo) zaradi prevelikega hrupa. To smete vložiti, kadar vas kdo protipravno vznemirja, in z njo zahtevate prenehanje vznemirjanja in prepoved nadaljnjega vznemirjanja. Varuje vas tako pred trajajočimi ali ponavljajočimi se motnjami (npr. imisijami vode, hrupa, dima). Opisani hrup je prepovedana imisija, če presega krajevno (hišno) običajno mero.

V vašem primeru bi bila vložitev tožbe smiselna, če starša ne bosta omejila motilnega ravnanja otrok. Morda bi bilo še smiselno, da pred vložitvijo tožbe pregledate hišni red in kaj točno glede hrupa določa, saj je navadno konkretnejši od zakonodaje. Obvestite jih o kršitvah hišnega reda in o tem, da boste vložili negatorno tožbo, če ne bo konec kršitev. Je že res, da morate vzeti na znanje večji hrup, ker živite v sožitju z drugimi etažnimi lastniki, vendar to ne pomeni, da ste dolžni trpeti ravnanje, ki ni primerno za stanovanje in povzroča prevelik hrup.