Gradbeni inšpektorji so po zakonu dolžni obravnavati prijave

Posamezniki, ki prijavljajo druge osebe pri gradbeni inšpekciji, se pogosto ne zavedajo, da s prijavo vsaj neformalno tudi sami vstopajo v inšpekcijski postopek, saj se neredko zgodi, da so potem tudi sami tarča različnih protiukrepov oziroma prijav.

Gradbeni inšpektorji so po zakonu sicer dolžni obravnavati prijave prijaviteljev in vlagatelje na njihovo zahtevo tudi obvestiti o svojih ukrepih. Dolžni so obravnavati tudi anonimne prijave, razen če iz okoliščin izhaja sum, da so bile neresne oziroma lažne. Če bi se v postopku inšpekcijskega nadzora ugotovilo, da zavezanec ni kršil zakona ali drugega predpisa, pa lahko inšpektor postopek ustavi. Če je bil inšpekcijski postopek izveden in ustavljen na podlagi lažne prijave prijavitelja, pa ta v celoti krije stroške takega postopka.