Ignorirajte ga

Pod domnevo, da si sosed izmišlja obtožbe, ki jih omenjate, bi se na vašem mestu do njega vedel popolnoma ignorantsko, kot da ne obstaja, saj si ne zasluži niti kančka vaša pozornosti. Take ljudi je najbolje prezreti in nadaljevati običajno življenje. Enako bi morali ravnati tudi člani vaše družine. Moj nasvet je, da tudi družini dopoveste, da bi bilo soseda najbolje ignorirati. Če boste namreč reagirali na njegove zbadljivke, se boste spustili na njegovo nizko raven komunikacije, kar pa je natanko to, kar si želi.

Seveda pa se lahko odločite tudi drugače in se s sosedom pravno soočite. Če namreč nekdo o kom trdi ali raznaša kaj neresničnega, kar lahko škoduje njegovi časti in dobremu imenu, čeprav ve, da je to, kar trdi in raznaša, neresnično, se lahko kaznuje zaradi kaznivega dejanja obrekovanja z denarno kaznijo ali zaporom do šest mesecev. Če je tisto, kar se neresnično trdi ali raznaša, take narave, da ima hude posledice za oškodovanca, se lahko storilec kaznuje tudi z zaporom do dveh let. Kaznivo dejanje obrekovanja se sicer preganja z zasebno tožbo.

Upoštevajoč dejstvo, da bi znalo imeti sosedovo ravnanje vse zakonske znake obrekovanja (raznašanje neresničnih dejstev, ki lahko škoduje vaši časti in dobremu imenu in zavest soseda o tem, da gre za neresnične trditve in raznašanja), menim, da imate ustrezno pravno podlago, da zoper soseda pred pristojnim sodiščem vložite zasebno tožbo zaradi obrekovanja in ste pri tem tudi uspešni. Zasebno tožbo morate vložiti v treh mesecih od dneva, ko ste izvedeli za kaznivo dejanje in za storilca.