Zahtevate lahko povrnitev škode

Zanimivo vprašanje ste mi zastavili, in moram reči, da takega primera še nisem obravnaval, odgovora nanj pa ni mogoče najti niti v sodni praksi. A moje razmišljanje gre v tole smer: pravno bistvo posesti je dejanska oblast nad stvarjo, ki je na zunaj razvidna. Motenje posesti nastopi, ko nekdo omejuje posestnika pri izvajanju njegove (so)posesti.

Da bi bila izpolnjena ta dva pogoja v vašem primeru, bi morali torej najprej izkazati, da imate etažni lastniki – preko nadzornega odbora – dejansko oblast nad termostatom, ki je na zunaj razvidna in da vas nekdo (recimo drugi etažni lastnik) omejuje pri izvajanju vaše (so)posesti. Zdi se, da gre v vašem primeru (torej pri nepooblaščenem obračanju termostatske glave) za tak primer, a dokončen odgovor na to vprašanje bi lahko podala šele sodna praksa.

Navajam pa še en primer iz sodne prakse, ki je podoben, čeprav ne identičen vašemu: Sodišče je denimo izreklo, da gre za motenje posesti stanovanja, v katerem zaradi motilnega ravnanja druge osebe (hišnika) ni na voljo elektrike.

Neodvisno od motenja posesti, pa bi bilo v primeru, če bi se izkazalo, da vam je zaradi prepovedanega ravnanja nepooblaščene osebe nastala tudi škoda, možnost zahtevati njeno povrnitev po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti.