Soseda na kršitev pisno opozorite

S čim vse se ljudje pri nas ukvarjajo, kajne? Ko v vsakdanjem življenju kdaj naletim na samooklicanega urejevalca raznovrstnih stvari, brž pomislim, da gre bodisi za upokojenega redarja bodisi za kakšno neizživeto redarsko dušo, vsekakor pa mu dam jasno vedeti, da nikakor ni pristojen za to, da bi druge učil, kako morajo biti stvari urejene. Za to so namreč pristojni le ustrezni nadzorni organi in policija. 

Z zabojniki je sicer tako: to tematiko običajno urejajo različni odloki o ravnanju s komunalnimi odpadki, ki se sicer razlikujejo od občine do občine, saj gre za vsebino, za katero je določena občinska pristojnost. Ne vem, za katero občino sprašujete, lahko pa vam pojasnim, kako je ta problematika urejena v Mestni občini Ljubljana (MOL). 

V skladu z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki MOL se zbiranje komunalnih odpadkov zagotavlja v posodah, podzemnih zabojnikih, zbirnih stiskalnicah, zbiralnicah ločenih frakcij, premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij, zbirnih centrih in centrih ponovne uporabe. Zbirno mesto je stalno mesto, ki mora biti na zasebni površini in je namenjeno za postavitev posod za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, bioloških odpadkov in ločenih frakcij. 

Odlok seveda ne določa, kje konkretno na zasebni površini morajo zabojniki stati, saj bi to predstavljalo nedopusten poseg v pravico državljana do zasebne lastnine. Tudi sosed, ki (očitno) premika vaše zabojnike, moti vašo posest, torej ravna protipravno in očitno presega svoja pooblastila. 

Svetujem vam, da ga na to kršitev pisno opozorite. Če se bo premikanje zabojnikov še dogajalo tudi v prihodnosti, pa vam svetujem, da to dokumentirate, kar boste lahko kasneje uporabili kot materialni dokaz zoper soseda pri morebitnem sodnem postopku zoper njega.