Stroške vzdrževanja bi morali kriti vsi

Hvala za postavljeno vprašanje. Glede na to, da imajo od služnosti koristi tudi služnostni upravičenci, se logično pojavlja vprašanje, ali so tudi oni tisti, ki so dolžni vzdrževati služnostno pot.

To potrjuje tudi zakon. V skladu s Stvarnopravnim zakonikom velja, da v primeru, če je za izvrševanje služnosti potrebno tudi kakšno dejanje (denimo vzdrževanje), potem krije stroške takega vzdrževanja lastnik gospodujoče stvari (nepremičnine v korist katere se izvršuje služnost), to je služnostni upravičenec. 

Če pa je dejanje tudi v interesu lastnika služeče stvari (nepremičnine, na kateri se izvršuje služnost), pa velja, da krijeta stroške vzdrževanja oba – tako lastnik gospodujoče stvari kot tudi lastnik služeče stvari, in sicer v sorazmerju s koristjo, ki jo imata.