Obstajajo določene rešitve

Prepričan sem, da vam kot starejšemu gospodu z veliko življenjskimi izkušnjami ni tuja misel, v skladu s katero je velikodušnost sicer plemenita značajska lastnost, a nam razum zapoveduje, da jo uporabljamo racionalno, torej le za tiste, ki si jo zares zaslužijo. Sicer ravnamo nespametno. A žal je po toči zvoniti prepozno in zdaj ste v neugodni življenjski in pravni situaciji, za katero pa vendarle obstajajo določene rešitve.

Ker omenjate služnost, domnevam, da ste na stanovanju pridobili služnost stanovanja, ki spada med tako imenovane osebne služnosti. Za to vrsto služnosti je značilno, da vam daje pravico uporabljati tuje stanovanje za vaše potrebe in za potrebe vaše družine (vaše žene) tako, da se ohranja njegova substanca. Nadalje je pomembno, da imate zagotovljeno dosmrtno služnost stanovanja, ki jo lahko uveljavljate proti vsakokratnem lastniku stanovanja, torej tudi proti morebitnem novem kupcu.

Sicer pa je s tem, ko je žena v imenu sina odkupila nekdaj skupno stanovanje, slednji postal njegov polnopravni lastnik in je tako pridobil vsa upravičenja, ki mu gredo kot lastniku, vključno s pravico do njegove prodaje. Ker pa imate v stanovanju dogovorjeno pravico dosmrtne služnosti, prodaja stanovanja na to vašo pravico, kot rečeno, ne sme vplivati.