Če le lahko, skušajte odkupiti možev del stanovanja

Da, to je upnikova pravica in glede na to, da se je mož očitno dlje izogibal odplačilu (kakršnega koli) dolga, je »grožnja« z izvršbo na nepremičnino tudi nekako moralno utemeljena, čeprav seveda razumem vašo stisko. Ni pa vse tako hudo, kot se zdi na prvi pogled. V zakonu namreč obstaja varovalka, da izvršba ne more seči na tisti del skupnega premoženja, ki pripada osebi, ki ni zadolžena, to pa ste vi.

Lahko pa upnik na podlagi pravnomočne sodbe sodišča zahteva, da to določi delež moža na skupnem premoženju in nato zahteva izvršbo na ta delež. V samem izvršilnem postopku se nato lahko dovoli prodaja tega deleža (torej dela stanovanja), ki ga lahko kupijo zainteresirani kupci. Na tej podlagi lahko ti pridobijo lastniška upravičenja na (doslej) vajinem skupnem stanovanju.

Tudi to lahko še preprečite, in sicer tako, da sami odkupite njegov delež na stanovanju, in to po ceni, ki se določi v skladu s pravili zakona o izvršbi in zavarovanju. Za tak odkup imate namreč prednostno pravico pred drugimi zainteresiranimi kupci, seveda pa to pomeni, da boste morali imeti denar za tak prednostni odkup – gre pa za precej denarja.

Bistvo vajinega problema je, da se je mož tako dolgo vztrajno in nemarno izogibal odplačilu dolga, da lahko zdaj ostanete celo brez (dela) nepremičnine.

Če je le mogoče, vam svetujem, da vendarle poskušate zbrati dovolj denarja, da boste lahko odkupili njegov del stanovanja. Verjetno imate kaj tudi privarčevanega. Če ne, poskusite pri sorodnikih, prijateljih. Če ste redni zaposleni, boste verjetno lahko pridobili tudi bančni kredit.

Če pogledava na vse skupaj s svetle plati – če vam bo uspelo zbrati dovolj denarja, boste postali lastnica celotnega stanovanja in vas nikoli več ne bo skrbelo, da lahko zaradi dejanj nekoga drugega ostanete celo brez strehe nad glavo.