Sodišče bo upoštevalo tudi vaše morebitne druge dohodke

Zakonska možnost za to sicer obstaja, saj 13. člen zakona o dedovanju ureja opciji povečanja ali zmanjšanja dednega deleža. Če dedujete v prvem dednem redu in če nimate dovolj sredstev za preživljanje, potem lahko sodišču predlagate, naj odloči, da boste dedovali tudi delež, ki bi sicer pripadal hčerkama. Pogoj za povečanje dednega deleža v vašo korist je, da bi zaradi premajhnega dednega deleža lahko zašli v hudo pomanjkanje. Sodišče bo pri odločanju o povečanju dednega deleža v vašo korist verjetno presojalo, ali dejstvo, da ste trenutno brezposelni, že pomeni, da bi zaradi sicer zakonitega dedovanja zašli v pomanjkanje, pri čemer bo upoštevalo vse okoliščine primera, tudi vaše morebitne druge dohodke.