Priporočam vam, da se zaradi kompleksnosti zadeve obrnete na ustrezne pravne strokovnjake

Iz vašega vprašanja ni mogoče razbrati vseh pravno relevantnih dejstev za celovit odgovor, vendar pa lahko ugotovim, da gre pri vas očitno za primer zakonitega dedovanja (eden od zakonitih dedičev ste tudi vi) in za vprašanje, ali je mogoče vaše brezplačno bivanje v stanovanju, ki je bilo v lasti vaših starih staršev, v obliki darila vključiti v vaš dedni delež. Oziroma ali je mogoče vaše brezplačno bivanje v stanovanju šteti za darilo, ki se ga vračuna v vaš dedni delež.

Temeljno pravilo glede vračunanja daril v dedni delež je, da se vsakemu zakonitemu dediču vračuna v dedni delež vse, kar je na kakršen koli način dobil od zapustnika (46/1 člen zakona o dedovanju). Edino izjemo od tega pravila določa tretji odstavek tega istega člena, v skladu s katerim se darilo ne vračuna, če je zapustnik ob daritvi, ali pozneje, ali v oporoki izjavil, da se darilo ne vračuna v dedni delež, ali, če se da iz okoliščin sklepati, da je bila to zapustnikova volja.

Sodna praksa je v zvezi s to dilemo v kar nekaj primerih izrekla, da je mogoče, če zapustnik ni bil na nobeni pravni podlagi dolžan nuditi vašega brezplačnega bivanja, takšno brezplačno bivanje (brez odmene, tj. brez najemnine) opredeliti kot darilo.

Če torej zapustnik ni bil dolžan zagotavljati vašega brezplačnega bivanja v stanovanju (domnevam pa, da je bilo tako), je mogoče tudi to, da bo stricu z zahtevkom za vračunanje darila v obliki brezplačnega bivanja v dedni delež uspelo – ne bi pa mu uspelo s takim zahtevkom, če bi se dalo iz okoliščin sklepati, da je bila zapustnikova volja, da se darilo (vaše brezplačno bivanje) ne vračuna v dedni delež.

Zadeva je očitno kompleksna in odpira še nekatera druga pravna vprašanja, zato vam priporočam, da se obrnete na ustrezne pravne strokovnjake.