Najprimernejša je izročilna pogodba

Vse čestitke vam in možu, da vama je uspelo ustvariti družino, v kateri je lestvica vrednot tako jasno in modro postavljena. Taka razsvetljenost je namreč v naši družbi žal vse redkejša. Dokazujete, da še obstajajo zdrava družinska okolja, v katerih je ozkim ekonomskim debatam odmerjen primerno omejen čas za razpravo. In kako prijetno in osvežujoče je prebrati pravno vprašanje, ki prihaja od ljudi oziroma iz okolij, kjer so družinski odnosi tako zgledno urejeni kot pri vas. Pravne rešitve se kar naenkrat zazdijo enostavnejše, kajne?

In pri vas tudi so. Če sta z možem solastnika obeh nepremičnin (in morda še kakšnega drugega premoženja), se zdi najprimerneje, da vajino premoženje že zdaj prepišeta na otroka, in sicer da vsi skupaj podpišete tako imenovano izročilno pogodbo. Gre za take vrste pogodbo, ki jo izročitelj podpiše s svojimi nujnimi dediči (konkretno z vajinima otrokoma, ki morata biti sopodpisnika na pogodbi). Otroka bosta lahko takoj postala lastnika izročenega premoženja, kar je tudi ena izmed največjih prednosti take pogodbe, saj premoženje, ki je tako izročeno, ne spada v zapuščino in ne more biti predmet zapuščinskega postopka. Tako torej uredite družinska premoženjska vprašanja, ki bi se utegnila pojaviti kasneje, že zdaj, kar je verjetno v interesu vseh vas, zlasti ker se tako dobro razumete in tudi v celoti strinjate z ureditvijo premoženja.

Ob izročitvi oziroma razdelitvi premoženja si lahko z možem prav tako pridržita pravico užitka na vsem izročenem premoženju (kar pomeni, da bosta lahko brezskrbno še naprej živela v vajini hiši in obiskovala vikend hišo na obali). Po dogovoru si lahko z možem zagotovita tudi dosmrtno rento v naravi ali denarju ali da vaju bosta otroka dosmrtno preživljala.