Bratovi aduti niso tako močni, kot si zamišlja

Prvi vtis, ki sem ga dobil, ko sem bral vaše pismo, je, da zna brat s svojim agresivnim slogom še kako poskrbeti za uveljavljanje svojih pravnih interesov v družini, pa čeprav je njegovo ravnanje hudo etično sporno. Očitno pa preveč stavi na svoje karte, saj vendarle niso tako močne, kot si morda zamišlja.

Prvi »polčas«, v katerem mu je očeta uspelo prepričati, da mu podari (?) svoj del nepremičnine, je očitno pripadel njemu, a se je kasneje že nekoliko zataknilo pri mami, ki mu svojega dela lastnine očitno ne bo prepustila tako gladko. To ga je očitno toliko ujezilo, da je zdaj začel groziti tudi vam, ki mu pomenite precejšnjo oviro pri uresničitvi družinskih načrtov.

Pojdiva po vrsti: oče je pravno povsem korektno prepisal svoj del premoženja na sina, kar je njegova pravica. Vsak lahko s svojo lastnino razpolaga, kakor ga je volja, če s tem seveda ne ogroža javnega interesa. Tu ne morete trenutno storiti ničesar, saj za tak prenos ni treba pridobiti tudi vašega soglasja. Premoženje pa vendarle še ni v celoti izgubljeno, saj boste lahko ob uvedbi zapuščinskega postopka zahtevali svoj delež v obliki nujnega deleža (če bi vas denimo zapustnik v oporoki prezrl).

Kar zadeva mamin del nepremičnine, kjer živite vi, nima brat absolutno nobenih lastninskih upravičenj. V ta del nepremičnine se nima pravice vmešavati, kaj šele groziti, da vas bo spravil iz hiše. Tako ravnanje je – to sami veste – lahko tudi ustrezno sankcionirano. V tem delu hiše imate – če je taka tudi mamina volja – pravico živeti in vas pri tem prav nihče ne more ovirati.

Kakšno bo »sosedsko« življenje v prihodnje, je seveda v prvi vrsti psihološko vprašanje. Na prvi pogled se zdi, da bi bilo najbolj modro, če se preselite k fantu v njegovo hišo in mirno živite naprej. Vendar pa ohranite mirno kri, nikakor pri bratu ne ustvarite vtisa, da ste pred njim pobegnili, zato naj selitev še nekaj časa počaka. Vsekakor pa mu dajte vedeti, da nima popolnoma nobenih upravičenj do maminega dela hiše in da ga lahko v primeru motenja posesti tudi tožite.

Kar zadeva zadnje vprašanje o vaših obveznostih po posojilu,zavarovanem s hipoteko, ki ga je najel vaš fant, pa morate vedeti, da gre v tem primeru za njegovo posojilo, ki ga je dolžan odplačevati on in je zavarovano z njegovo nepremičnino. Tudi če se boste z njim poročili in se v njegovi hiši stalno naselili, to v ničemer ne vpliva na spremembo njegovih obveznosti, razen če bi se morda sami zavezali, da mu pomagate odplačevati posojilo. Poudarjam pa, da je hiša njegova in tudi v primeru poroke še ne postane avtomatično vajino skupno premoženje. Vsekakor svetujem previdnost pri prostovoljnem sprejemanju obveznosti.