Čim prej poiščite pravno pomoč

V odličnem filmu Oliverja Stona Wall Street: Denar nikoli ne spi scenarist Allan Loeb človeško raso primerja z materjo vseh balonov (»the mother of all bubbles«). V enem izmed kadrov Michael Douglas, ki igra tajkuna Gordona Gekka, pove tole:

»Hočeš vedeti, kaj je bila mati vseh balonov? To smo bili mi. Človeška rasa. Znanstveniki jo imenujejo kambrijska eksplozija, ki je dobila ime po kambrijski favni. Zgodilo se je pred 530 milijoni let, ko so se kar naenkrat pojavile vse največje, najbolj kompleksne živalske vrste. In iz njih je izšlo človeštvo. To je bila eksplozija življenja. Znanstveniki vam bodo povedali, da je šlo za dogodek brez primere in prek vseh meja po kriterijih evolucije. Zgodilo se je v hipu. Kar naenkrat je imel svet na milijone različnih živih bitij ... kar tako.

Douglasovo razlago je treba razumeti v kontekstu filma, v tem smislu pa ima ciničen predznak, saj se nanaša na negativno stvar – na človeški pohlep, namreč. Na človekovo potrebo po stalnem napihovanju, pretiravanju in preseganju lastnih potreb.

Loebova posrečena primerjava človeške rase in njej imanentnega pohlepa, ki stalno ustvarja različne finančne in drugačne mehurčke, s kambrijsko eksplozijo se mi zdi zelo posrečena, saj bi lahko služila potrditvi hipoteze, da sta napihovanje in pohlep res neločljiv del našega DNK. Da smo torej v našem najglobljem DNK v resnici rod napihovalcev in plenilcev.

Dobra novica pa je, da smo ljudje ob vsem tem razvili tudi človečnost, humanistiko, po kateri se hvala bogu ločimo od darvinističnih plenilcev in pohlepnežev, čeprav je med nami še vedno precej zgoraj omenjenih – torej oseb, ki so mentalno ostali na tej plenilski darvinistični stopnji in s svojim pohlepom pogosto vnašajo nemir v svojo bližnjo okolico pa tudi v družbo na splošno.

Tudi vaš svak je očiten primerek te nazadnjaške vrste. Dobro pa je, da naš pravni red vsebuje dovolj varovalk, v skladu s katerimi lahko stopite na prste takim ljudem.

Če se najprej osredotočiva na nezakonito razpolaganje z denarjem pokojnega tasta: gre za nezakonito početje, o katerem morate obvestiti tako banko kot sodišče. Zaradi tega je svak v prekršku in lahko odškodninsko odgovarja. V primeru smrti imetnika računa je namreč o tem treba obvestiti banko, ta pa ob predložitvi uradnega dokumenta o smrti njegov bančni račun zamrzne. Razpolaganje z denarjem na računu po zamrznitvi pa je možno šele po postopku dedovanja.

Tudi glede zamolčanja tastove zapuščine morate obvestiti zapuščinsko sodišče. To pa je v primeru, če je med dediči spor o tem, kakšno premoženje spada v zapuščino, dolžno zapuščinsko obravnavo prekiniti in stranke napotiti na pravdo.

Svetujem vam, da si v zadevi čim prej poiščete pravno pomoč ali najamete odvetnika, ki bo ženine interese zastopal na sodišču.

Želim vam vse dobro.