Kar ste prinesli v zvezo, ostane vaše

Vaše skrbi so v veliko pogledih pretirane, saj sem iz vašega pisma razbral, da gre pri nepremičninah, ki jih omenjate, za vaše posebno premoženje.

Pa poglejva dejstva. Prijatelj si je pri vas uredil začasno prebivališče.

Že na začetku bi želel poudariti, da je formalni naslov prebivališča povsem nepomemben z vidika delitve premoženja. V tem trenutku ne veva niti tega, ali prijatelj izpolnjuje vse pogoje za status zunajzakonskega partnerja – če jih ne izpolnjuje, do vas ne more uveljavljati zahtevkov iz naslova delitve skupnega premoženja. Po zakonu lahko govorimo o zunajzakonski skupnosti šele, če gre za dlje trajajočo skupnost moža in žene, ki nista sklenila zakonske zveze, in če ni razlogov, zaradi katerih bi bila njuna zakonska zveza neveljavna.

Poleg tega morajo biti izpolnjeni še nekateri drugi pogoji, kot denimo skupno prebivanje, skupno gospodinjstvo, ekonomska soodvisnost, globlje medsebojno čustveno razmerje – tako skupnost pa mora kot trajno zaznati tudi okolica. Če bi bilo vajino skupno bivanje priznano za zunajzakonsko skupnost, bi prijatelj lahko uveljavljal le zahtevke iz naslova skupnega premoženja, ki sta ga z delom ustvarila v tej skupnosti.

In da se vrneva k premoženju. Zakon določa, da premoženje, ki ga ima zakonec ob sklenitvi zakonske zveze, ostane njegova last in lahko z njim samostojno razpolaga. Enako velja za premoženje, ki ga ima eden izmed partnerjev pred izpolnitvijo pogojev za priznanje zunajzakonske skupnosti.

Če ste bili lastnica omenjenih nepremičnin, še preden se je prijatelj preselil k vam, potem nima nobenih možnosti, da bi ga dobil, še manj pa njegovi otroci.

Kar zadeva dedovanje, imate kot lastnica premoženja dokaj proste roke, komu ga nameravate zapustiti. Z oporoko lahko denimo celotno premoženje zapustite sinu. Prijatelj bi sicer lahko v tem primeru uveljavljal nujni delež – če bi seveda izpolnjeval pogoje za zunajzakonskega partnerja.

Če pa je v nepremičnine kaj vložil, bo lahko pod določenimi pogoji zahteval povrnitev svojih vlaganj.