S snaho dosezite kompromis

Za natančen odgovor na vaše vprašanje bi moral poznati še nekaj pravno relevantnih dejstev, predvsem o vrsti sinove odpovedi dediščini po pokojni materi in o samem stanovanjskopravnem statusu vaše snahe v hiši. Ničesar niste namreč napisali o tem, ali se je sin dediščini po umrli materi odpovedal nasploh ali samo v svojem imenu. Če se je namreč odpovedal samo v svojem imenu, se šteje, kot da sploh ni postal dedič. V tem primeru pa velja, da lahko določene dedne pravice na nepremičnini uveljavljajo tudi njegovi potomci na podlagi vstopne pravice – če je šlo za zakonitega dediča (konkretno torej njegova hčerka, vaša vnukinja). Če pa se sin dediščini ni odpovedal samo v svojem imenu, potem taka odpoved velja tudi za njegove potomce (zdi se, da je bilo v vašem primeru tako). To je sicer pomembno zato, ker bi, če se je dediščini odpovedal samo v svojem imenu, vaša vnukinja postala solastnica nepremičnine, kar pa bi vplivalo tudi na drugačno razporeditev obveznosti plačevanja stroškov za to nepremičnino (položnice, nujna popravila in drugo).

Zdaj pa k bistvu zadeve. Razmišljate o tem, ali energijo usmeriti v izterjavo denarnega prispevka od snahe ali v to, kako jo »vreči iz hiše«.

Predvsem bi moral vedeti, na kakšni pravni podlagi snaha sploh prebiva v vaši stanovanjski hiši. Morda ste z njo podpisali najemno pogodbo? Tedaj je poleg najemnine dolžna redno plačevati tudi stroške vzdrževanja, ki odpadejo na v najem vzeti del nepremičnine. Verjetneje je, da z njo niste sklenili nobenega dogovora in ste ji nekako pustili, da stanuje v delu stanovanjske hiše. Tedaj gospa v hiši verjetno živi brez ustreznega pravnega naslova, torej protipravno, in bi načelno lahko dosegli tudi njeno izselitev.

Odgovori snahe, češ da je sinova hči vaša vnukinja in da ji bivši mož (vaš sin) nič ne plačuje, so sprenevedanje, ki nima nobene zveze z njenimi siceršnjimi dolžnostmi. Predvidevam sicer, da na sodišču ni bila uspešna s preživninskim zahtevkom, saj sin očitno ni sposoben plačevanja preživnine. Toda to vendarle ni vaš problem, temveč njen.

Obema predlagam, da predvsem v dobro vaše vnukinje oz. njene hčere dosežeta kompromis, tako da bo gospa nosila vsaj del stroškov vzdrževanja stanovanjske hiše.

Sicer pa se zdi, da je vaš pravni položaj precej boljši od snahinega.