Če pogodbo vestno izpolnjujete, so skrbi odveč

Zahvaljujem se vam za zelo zanimivo vprašanje, ki bo zanimalo še marsikoga. Pod pogojem, da ste z mamo sklenili veljavno pogodbo o dosmrtnem preživljanju (v obliki notarskega zapisa) in, da pogodbo tudi redno in vestno izpolnjujete (kar lahko po možnosti dokažete tudi s pričami), je vaša skrb, da bo del premoženja po tej pogodbi pripadel mlajšemu bratu, odveč.

Premoženje, ki je del te pogodbe namreč sploh ne spada v zapuščino, ampak je del obligacijsko pravnega razmerja med vami in mamo, ki bo po njeni smrti pripadlo vam. Mama z njim posledično ne more oporočno razpolagati (ga ne more z oporoko zapustiti mlajšemu bratu). Z oporoko bi lahko mlajšemu bratu (ali komer koli drugemu) torej zapustila le premoženje, ki ni del pogodbe o dosmrtnem preživljanju.