Premoženja, ki je predmet pogodbe o dosmrtnem preživljanju, ni mogoče zahtevati nazaj

Zahvaljujem se vam za poslano vprašanje. V primeru sklenitve pogodbe o dosmrtnem preživljanju med očetom in nečakom gre za sklenitev odplačnega obligacijskopravnega posla med njima, kar pomeni, da premoženje, ki je predmet take pogodbe načelno ne vpliva na zapuščino po očetu. Za sklenitev takega pravnega posla oče in nečak ne potrebujeta vašega soglasja.

Preživljalec (nečak) bo očetu v zameno za premoženje, ki ga bo dobil po njegovi smrti nudil določeno protivrednost (preživljanje) – prav zaradi tega premoženja, ki je predmet take pogodbe, ni mogoče zahtevati nazaj, kot je to denimo mogoče glede dediščine ali darila, pri katerih gre za neodplačna razpolaganja.

Za vas kot za dediča to pomeni predvsem to, da v primeru, če oče ob svoji smrti ne bo razpolagal z nobenim drugim premoženjem, ne boste mogli zahtevati nujnega deleža iz premoženja, ki ga bo nečak dobil po pogodbi o dosmrtnem preživljanju. Boste pa lahko zahtevali nujni delež v primeru, če je oče za časa življenja s kakšnimi drugimi razpolaganji (denimo z darili) vplival na to, da je bil prikrajšan vaš nujni delež.

Omenil bi še to, da so lahko nekatere pogodbe o dosmrtnem preživljanju tudi fiktivne – lahko denimo prekrivajo kakšno drugo pogodbo, denimo darilno pogodbo. V tem primeru bi lahko na sodišču zahtevali razveljavitev take pogodbe, a bi morali dok