Zahtevek za zmanjšanje oporočnih razpolaganj morate postaviti sami

Če bo mama z oporočnimi razpolaganji (ali morda tudi z darili) prekoračila vrednost razpoložljivega dela zapuščine, če bo torej načela ali morda celo izčrpala skupni nujni delež, lahko govorimo o prikrajšanju nujnega deleža. Po zakonu se prikrajšanje nujnega deleža odpravi tako, da se na zahtevo nujnega dediča najprej zmanjšajo ali povsem odpravijo razpolaganja, ki jih je zapustnik določil z oporoko. Če se s tem ukrepom ne da pokriti primanjkljaja skupnega nujnega deleža, pa sledi tudi vračanje daril. 

Če bi vam bila torej kršena pravica do nujnega deleža, bi lahko zahtevali, da se zmanjšajo tako oporočna razpolaganja (da se v zapuščino vrne premoženje, ki ga je zapustnica naklonila sestri), če pa tudi to ne bi zadostovalo, bi lahko zahtevali, da se vrnejo še darila, ki jih je zapustnica naklonila obdarjencu oziroma obdarjencem. 

Želel pa bi poudariti, da morate zahtevek za zmanjšanje oporočnih razpolaganj oziroma za vrnitev daril postaviti sami, saj sodišče ni dolžno paziti na nujni delež po uradni dolžnosti. Sodišča načelno ne zanima, ali je nujni delež prikrajšan ali ne, ampak morate na to opozoriti sami v zapuščinskem postopku.