Izločitev premoženja zaradi pomoči mami

Da, poleg nujnega deleža lahko zahtevate, da se vam iz mamine zapuščine izloči del, ki ustreza vašemu prispevku k povečanju ali ohranitvi vrednosti njenega premoženja.

V dednem pravu namreč obstaja tako imenovani institut izločitve v korist potomcev, v skladu s katerim imajo zapustnikovi potomci, ki so živeli skupaj z zapustnikom in mu s svojim delom, zaslužkom ali kako drugače pomagali pri pridobivanju, pravico zahtevati, da se jim iz njegovega premoženja izloči del, ki ustreza njihovemu prispevku k povečanju ali ohranitvi vrednosti tega premoženja. Tako izločeni del ne spada v zapuščino in se ne upošteva pri izračunavanju nujnega deleža in se tudi ne vračuna dediču v njegov dedni delež.

Poleg tega imate pravico zahtevati izločitev gospodinjskih predmetov, ki so namenjeni za zadovoljitev vaših vsakdanjih potreb, kot so pohištvo, gospodinjski stroji in naprave ter druga hišna oprema, posteljnina in podobno, vendar ne, če so ti predmeti večje vrednosti. Tudi tako izločeni predmeti se ne upoštevajo pri izračunavanju nujnega deleža in se prav tako ne vračunajo dediču v njegov dedni delež.