Zahtevate lahko nujni delež, ki vam pripada kot nujnemu dediču

To, ali ste upravičeni do zapuščine po vaši partnerici, je odvisno predvsem od tega, ali ste imeli v odnosu do nje status zunajzakonskega partnerja, ali ne. 

Kdaj gre za obstoj zunajzakonske skupnosti je sicer vprašanje, ki se presoja od primera do primera, je pa Vrhovno sodišče RS izreklo, da za obstoj take skupnosti ni odločilno dejstvo, kdaj kdo prijavi stalno prebivališče pri drugi osebi, ampak predvsem okoliščine, kot so obstoj skupnega gospodinjstva, obstoj ekonomske skupnosti in dejstvo, da osebi v očeh okolice veljata za zunajzakonska partnerja (t. i. notornost skupnosti). 

Poudaril bi tudi to, da se zunajzakonske skupnosti ne sme mešati s prijateljstvom oziroma z dalj časa trajajočim razmerjem intimne narave, v katerem med osebama ne obstoji volja po vzpostavitvi skupnega življenja, ekonomske in socialne skupnosti. Ker pa omenjate, da ste s partnerico 15 let živeli v skupnem gospodinjstvu, gre v vašem primeru očitno prav za tako skupnost, vi pa imate posledično položaj zunajzakonskega partnerja in ste po pokojni upravičeni do nujnega deleža, ki sicer znaša polovico zakonitega deleža. 

Če je zapustnik (zapustnica) zapustil oporoko, obvesti sodišče o uvedbi zapuščinskega postopka in povabi na narok tudi osebe, ki bi utegnile priti v poštev kot zakoniti dediči. O tem, kdo bi lahko prišel v poštev kot dedič, sodišče presodi na podlagi podatkov iz smrtovnice. Če je sodišče na tej podlagi pridobilo podatek o tem, da lahko tudi vi pridete v poštev kot dedič, lahko torej s strani zapuščinskega sodišča pričakujeta tako povabilo. 

Če pa s strani sodišča ne boste prejeli obvestila o uvedbi zapuščinskega postopka, se na  zapuščinsko obravnavo prijavite sami, pri čemer vam priporočam, da si za to priskrbite pomoč pravnega strokovnjaka/odvetnika. Na zapuščinski obravnavi lahko nato zahtevate nujni delež, ki vam pripada kot nujnemu dediču.