Vaš nekdanji mož ravna protipravno

Hvala za postavljeno vprašanje. Glede na to, da omenjate, da sta se z možem razvezala, bi moralo biti ob razvezi urejeno tudi vprašanje vajine skupne lastnine. Sodišče lahko namreč razveže zakonsko zvezo le, če zakonca med drugim predložita v obliki notarskega zapisa sklenjen sporazum glede delitve skupnega premoženja (torej v vašem primeru glede delitve vajine nepremičnine). Tudi v primeru sporazumne razveze pri notarju je obvezen pogoj za veljavnost razveze sporazum o delitvi skupnega premoženja.

Prav tako velja, da lahko ob razvezi zakonske zveze vsak od zakoncev zahteva, da mu drugi zakonec prepusti v uporabo stanovanje, v katerem skupaj živita, ali sta skupaj živela, ali del tega stanovanja. Določeno je tudi, da v primeru, če sodišče dodeli zakoncu v uporabo stanovanje, na zahtevo drugega zakonca določi tudi znesek uporabnine, ki ga mora ta zakonec plačati kot nadomestilo za uporabo stanovanja, razen če zakonec nima dovolj sredstev za življenje.

Pravnih varovalk glede stanovanjskega vprašanja razvezanih zakoncev je torej dovolj, to, da vas je nekdanji mož ob razvezi »postavil pred prag« pa je seveda protipravno. Za še natančnejši odgovor na vaše vprašanje pa bi potreboval več podatkov, predvsem glede načina vajine razveze.