Izselitev pokojnikove partnerice bo trd oreh

Bom kar iskren. Situacija v vašem primeru ni ravno rožnata. Kot sem razumel vaše vprašanje, ima nepremičnina, v kateri živijo sporni posamezniki status dediščine, ki je predmet zapuščinskega postopka, kar pomeni, da gre za tako imenovano skupno lastnino (ne solastnino!), pri kateri je razpolaganje precej omejeno. V skladu z zakonom o dedovanju lahko namreč dediči do delitve take dediščine z njo razpolagajo samo skupno. To pomeni, da bi bilo glede razpolaganja z njo treba doseči sporazum med vsemi vami, vključno s pokojnikovo zunajzakonsko partnerico, kar pa domnevam, da ne bo mogoče.

Ena izmed možnosti je, da sodišče na zahtevo enega izmed vas postavi upravitelja dediščine, ki je lahko tudi eden izmed vas. V vašem primeru bi bilo to koristno zato, ker lahko upravitelj razpolaga s stvarmi iz zapuščine, tudi v tem smislu, da se na zapuščini odvrne škoda, ki očitno že nastaja. V tem smislu lahko tudi ukrepa, denimo pri policiji, če nekdo nepremičnino uničuje.

Trši oreh bo predstavljala izselitev pokojnikove zunajzakonske partnerice, saj domnevam, da gospa na pokojnikovem naslovu prebiva zakonito. Drugo vprašanje pa je, ali tam zakonito prebivajo tudi ostali stanovalci. V primeru, če imajo status najemnikov, obstaja (dolgotrajen) mehanizem, kako jih izseliti iz nepremičnine.

Najprej jih je treba s pisnim opominom opomniti na kršitve, v njem navesti način, kako naj jih odpravijo, ter rok, do kdaj morajo to storiti. Če se tega ne bodo držali, lahko sledi tožba za izselitev iz nepremičnine. Lažje bi šlo v primeru, če v nepremičnini bivajo nezakonito, torej brez pravnega naslova. V skladu z zakonom, lahko lastnik(i) v takem primeru kadarkoli vloži(jo) tožbo za izpraznitev stanovanja pri sodišču splošne pristojnosti, pri čemer velja, da take tožbe sodišče obravnava prednostno.