Dokazati mora, da je šlo za zvijačo

Čeprav so podatki, ki ste mi jih posredovali, precej skopi oziroma malo nejasni, poskusiva razvozlati, za kaj gre v vašem primeru.

Ker govorite o podpisu zapuščine, sklepam, da imate v mislih izjavo o odpovedi dediščini. V skladu z zakonom o dedovanju se lahko dedič odpove dediščini z izjavo, ki jo poda sodišču do konca zapuščinske obravnave. Taka odpoved načelno velja tudi za potomce tistega, ki se je dediščini odpovedal, razen v primeru, če ni izrecno izjavil, da se ji odpoveduje samo v svojem imenu.

Če se je dedič dediščini odpovedal samo v svojem imenu, se šteje, kakor da sploh ni bil dedič. Določeni dediči se dediščini ne morejo odpovedati, in sicer tisti, ki so že razpolagali s celotno zapuščino ali z delom zapuščine.

Odpoved dediščini ne more biti delna in ne pogojna, odpoved v korist določenega dediča pa se ne šteje za odpoved dediščini, temveč za izjavo o odstopu svojega dednega deleža.

Pomembno dejstvo je, da se izjava o odpovedi dediščini ali o sprejemu dediščine ne more preklicati, razen v primeru, če je bila ta povzročena s silo, grožnjo ali zvijačo, ali, če je bila dana v zmoti.

Če malo ugibava, vas torej zanima, ali je mogoče izjavo o odpovedi dediščini preklicati. Odgovor je načelno da, če so izpolnjeni zgornji pogoji (da se denimo izkaže, da je bila ta povzročena z zvijačo). Kot rečeno, pa bi za natančen in celovit odgovor na vaše vprašanje, potreboval še nekoliko več podatkov.