Parcela se uvršča med vaše posebno premoženje

Spoštovana,

hvala za postavljeno vprašanje, pohvalno je, da želite že pred sklenitvijo zakonske zveze biti na jasnem glede stvari, o katerih se v praksi kasneje (še posebej ob razvezi) pojavlja tako veliko sporov in tudi hude krvi.

Naša družinsko pravna zakonodaja ločuje med tako imenovanim skupnim premoženjem zakoncev, ki predstavlja vse premoženjske pravice, ki so bile pridobljene z delom ali odplačno med trajanjem zakonske zveze in življenjske skupnosti zakoncev, in tudi premoženje, ki je pridobljeno na podlagi in s pomočjo tega skupnega premoženja, oziroma iz premoženja, ki iz njega izhaja, in pa med posebnim premoženjem zakoncev – to je tisto premoženje, ki ga je zakonec pridobil pred sklenitvijo zakonske zveze ali neodplačno med trajanjem zakonske zveze.

V primeru razveze velja, da se skupno premoženje zakoncev razdeli že na podlagi zakona, pri delitvi tega premoženja pa velja presumpcija (domneva), da sta deleža na njem enaka, čeprav lahko zakonca dokažeta, da sta prispevala k njemu v drugačnem razmerju. Kar se hiše tiče, torej velja domneva, da v primeru, če bosta sklenila zakonsko zvezo, ta šteje med vajino skupno premoženje, na katerem je vzpostavljena tako imenovana skupna lastnina, to premoženje pa lahko tudi razdelita.

Drugačen pravni režim pa velja glede parcele, ki jo boste na podlagi darilne pogodbe prejela od vašega očeta. Ta se namreč uvršča med vaše posebno premoženje, v katerega vaš bodoči mož ne more posegati, ne glede na to, ali bi darilno pogodbo z očetom sklenila po sklenitvi zakonske zveze, saj zakon izrecno določa, da je posebno premoženje zakonca tisto, ki ga je zakonec pridobil neodplačno med trajanjem zakonske zveze.