V primeru razveze s tožbo boste imeli večje stroške

Stanovanje, ki sta ga z ženo pridobila v zakonski zvezi (predvidevam), ima že po zakonu status skupnega premoženja. Odločitev o tem, ali se bosta odločila za sporazumno razvezo zakonske zveze ali za razvezo s tožbo, je seveda vajina, čeprav je na dlani, da je sporazumna razveza boljša možnost, saj med vama očitno obstaja soglasje glede delitve skupnega premoženja in očitno tudi o tem, kdo bo ostal v skupnem stanovanju. Pri sporazumni razvezi namreč nista dolžna navajati razlogov za svojo odločitev, prav tako sodišče tudi ne ugotavlja stanja vajinega zakonskega razmerja. Sestavni del sporazuma o razvezi pa morajo biti tudi omenjeni dogovor o delitvi skupnega premoženja ter dogovor o tem, kdo bo ostal v stanovanju in morebitni sporazum o preživljanju nepreskrbljenega zakonca. Vsi ti sporazumi morajo biti sklenjeni v obliki izvršljivega notarskega zapisa in so nujen pogoj za izvedbo postopka sporazumne razveze pred sodiščem. Razvezo zakonske zveze pa lahko zahtevate tudi s tožbo. Ta pride v poštev, če med vama ni soglasja o sami razvezi ali pa o katerem koli sestavnem delu razveze (denimo o tem, kdo bo ostal v stanovanju).

Ne vem sicer, kaj natančno ste imeli v mislih, ko ste vprašali, katera razveze je cenejša. Z vidika stroškov postopka je v vsakem primeru cenejša sporazumna, saj bi morali v primeru razveze s tožbo plačevati sodne in druge pravdne stroške. Če sta dogovorjena, da vsakemu pripade polovica stanovanja in med vama tudi sicer obstaja konsenz glede drugih okoliščin, ki narekujejo razvezo, ne vidim razloga, zakaj bi se sploh odločili za tožbo. Kar zadeva dokumente za pridobitev kredita, priporočam, da se o tem posvetujete z banko, kjer vam bodo podrobno razložili, katere pogoje morate izpolnjevati. Tam vam bodo razložili tudi, ali lahko kredit zavarujete s stanovanjem, ki vam bo ostalo po razvezi.

V zemljiško knjigo pa se boste kot lastnik stanovanja vpisali šele na osnovi pogodbe o delitvi skupnega premoženja, katere sestavni del bo tudi zemljiškoknjižno dovolilo (notarsko overjena brezpogojna izjava žene, da vam dovoljuje, da se vpišete v zemljiško knjigo kot lastnik stanovanja).