Sodišče lahko dokaže očetovo dedno nevrednost

Hvala za zelo aktualno vprašanje, ki opisuje situacijo, ki v Sloveniji nikakor ni redka. Presenetljivo veliko primerov je, ko dediči pritiskajo na sorodnike in jih izsiljujejo, vse z namenom, da se dokopljejo do njihovega premoženja. Žal zelo malo takih primerov pride v javnost, saj se oporočitelji (in tudi vsi ostali, ki bi lahko spregovorili o pritiskih in izsiljevanjih) bojijo spregovoriti, ali pa se potuhnejo.

V vašem primeru je situacija taka, da bi lahko šlo za očetovo dedno nevrednost. Zakon o dedovanju namreč izrecno določa, da je nevreden da deduje, tako na podlagi zakona, kot na podlagi oporoke, in, da karkoli dobi na podlagi oporoke tisti, ki je s silo ali grožnjo prisilil zapustnika ali ga z zvijačo pripravil do tega, da je napravil oporoko ali preklical oporoko ali kakšno določilo v oporoki, ali mu preprečil to storiti.  

Na dedno nevrednost iz zgoraj navedenega razloga mora sodišče paziti po uradni dolžnosti (!), kar pomeni, da vam je ni potrebno izrecno uveljavljati v samem zapuščinskem postopku –  sodišče se mora samo pozanimati glede teh okoliščin (torej glede morebitnega obstoja dejstva, da je oče babico prisilil, da napiše oporoko v njegovo korist).

Dobra novica za vas je tudi ta, da nevrednost ni ovira za potomce nevrednega – ti dedujejo, kakor, da bi bil nevreden umrl pred zapustnikom, kar pomeni, da boste v primeru, če bo sodišče ugotovilo očetovo nevrednost, vi tisti, ki boste dedovali babičino premoženje.