Domnevam, da je mama glede dela premoženja z vnukom podpisala pogodbo o dosmrtnem preživljanju. V skladu s to pogodbo se preživljalec (vnuk) zaveže, da bo preživljal drugega pogodbenika (mamo), drugi pogodbenik (mama) pa izjavi, da mu zapušča vse premoženje (ali del premoženja, kot je v vašem primeru), s tem da je njegova izročitev odložena do izročiteljeve (mamine) smrti.

Čeprav vsebine pogodbe ne poznam, lahko predvidevam, da je njen del tudi dolžnost vnuka, da vaši mami plačuje domsko oskrbo – taka zaveza je namreč v pogodbah o dosmrtnem preživljanju običajna –, kar seveda pomeni, da vnuk ne more od vas zahtevati plačevanja domske oskrbe.

Tako mama kot vnuk lahko zahtevata, da se pogodba o dosmrtnem preživljanju razveže, če živita skupaj, pa se njuno razmerje tako omaje, da postane skupno življenje neznosno.

Pogodbo o dosmrtnem preživljanju lahko razveže tudi sodišče, če se po sklenitvi pogodbe razmere tako spremenijo, da postane izpolnitev pogodbe otežena, in sicer na zahtevo ene ali druge stranke.