Odločno morate ukrepati

Vaša zgodba je več kot žalostna in žal potrjuje ljudski rek, da jabolko ne pade daleč od drevesa. Stvar je precej resna, saj sin ustrahuje vso družino in je do nje nasilen. To pa pomeni, da morate odločno ukrepati. Najprej ga kazensko prijavite policiji zaradi nasilja v družini. Problematiko preprečevanja nasilja v družini sicer ureja zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND), ki je po mojem mnenju slab in polovičarski. Kljub temu vam svetujem, da ukrepate v skladu z možnostmi, ki vam jih ponuja. Policija vam mora v skladu z zakonom, ko ste žrtev nasilja, zagotoviti varnost in zaščito. Poleg tega lahko predlagate, da se nasilnemu sinu prepreči vstop v stanovanje, kjer živite vi oziroma vaša družina. Sodišče mu lahko prepove tudi zadrževanje v bližini stanovanja, v katerem živite, prav tako mu lahko prepove navezovanje stikov z vami. 

Ker boste morali ukrepati sodno, vam svetujem, da čim prej najamete ustreznega odvetnika, da vas po zastopal v postopku. Koristno je vedeti, da je žrtvam nasilja zagotovljena tudi brezplačna pravna pomoč. Poleg tega boste morali čim prej urediti tudi lastninski status stanovanjske hiše, v kateri živite skupaj. Sin seveda nima nobene pravice, da bi vas izselil iz nje, saj je le njen solastnik. Predlagam vam, da stanovanjsko hišo čim prej razdelite v naravi – če je to seveda mogoče. Nepremičnine v solastnini lahko razdeli tudi sodišče v nepravnem postopku. Morda bi bilo še bolje, če bi predlagali, da sodišče stanovanjsko hišo proda in kupnino od prodaje razdeli med solastnike. Le na ta način se bo lahko družina tudi fizično ločila od nasilneža.