Oseba mora biti v času nastanka oporoke razsodna

Dobro vprašanje ste postavili, saj demenca šteje med bolezni, za katero strokovnjaki napovedujejo, da je bo čedalje več. V našem pravu so sicer uveljavljeni dokaj mili pogoji pri presoji oporočne sposobnosti oporočitelja. Uveljavljeno je namreč načelo »in favorem testamenti«, katerega bistvo je v tem, da naj se oporoka navkljub nekaterim manjšim nepravilnostim vendarle ohrani v veljavi.

Sprašujete, ali je lahko veljavna oporoka, ki bi jo napisala mama, s potrjeno diagnozo demence. V skladu z zakonom o dedovanju lahko oporoko veljavno sestavi oseba, ki je dopolnila 15 let in ki je bila v času sestavljanja oporoke razsodna. Pomembno je, da je taka oseba razsodna v času, ko sestavlja oporoko

Če je denimo mama sestavila oporoko v času, ko še ni bila bolna oziroma, ko so bili znaki demence še zelo blagi, potem ni dvoma, da bi se taka oporoka lahko obdržala v veljavi. Tudi, če bi mama napisala oporoko v času, ko bi bila demenca pri njej že precej razvita, to še ne bi avtomatično pomenilo, da je bila pri pisanju oporoke nerazsodna.

Vendar pa – če bi se izkazalo, da je mama oporoko oblikovala tako, da vas je povsem izključila iz dedovanja, ali pa bi vam z oporoko naklonila le minimalen delež zapuščine, ker bi imela pod vplivom bolezni o vas zmotno predstavo, da ste do nje – recimo – zarotniško razpoloženi, ali kaj podobnega, potem mislim, da je velika možnost, da se taka oporoka ne bi mogla obdržati v veljavi.

Končni odgovor na vprašanje veljavnosti take oporoke običajno sicer podajo izvedenci psihiatrične stroke.