S podpisom pogodbe ste že postali polnopravna lastnica stanovanja

Glede na to, da sta z mamo očitno podpisali »klasično« darilno pogodbo in ne darilne pogodbe za primer smrti, se zdi, da ste že postali polnopravna lastnica stanovanja. Domnevam – glede na vaš zapis, da mama razpolaga tudi z garsonjero, ki ustreza njenim bivanjskim potrebam, da si mama na stanovanju tudi ni izgovorila kakšne pravice dosmrtnega bivanja v njem (v tem primeru bi imela pravico še naprej bivati v stanovanju, navkljub dejstvu, da bi vi z darilno pogodbo postali lastnica).

Pod določenimi pogoji (a težko) bi mama lahko sicer izpodbijala podpisano darilno pogodbo, z argumentom, da je bila pri podpisu pogodbe v bistveni zmoti in na tej osnovi zahtevala njeno razveljavitev. V primeru, če bi vendarle uspela s takim zahtevkom, pa bi vi lahko od nje vseeno zahtevali odškodnino zaradi škode, ki vam je zaradi tega nastala, pod pogojem, da ste imeli pri podpisovanju darilne pogodbe z njo poštene namene.