Vaš mož igra na karto avtoritativnosti

Pri tovrstnih sporih mi je vedno rahlo smešno, kako določeni posamezniki trmasto kot kakšni osli vztrajajo pri svojem prav za vsako ceno, ne da bi se prej vsaj okvirno posvetovali s pravnimi strokovnjaki o tem, kako stvari legalno stojijo. Priznam, da težko razumem tako razmišljanje, saj ne vodi prav nikamor in je skregano z zdravo pametjo. Trmasto vztrajanje z glavo skozi zid brez razsodne proučitve (pravne) situacije pač ni inteligentno početje.

Moje mnenje je, da vaš mož igra na karto avtoritativnosti. Verjetno misli, da boste lepo tiho kot miška in se boste uklonili njegovi volji. Verjamem pa, da želite dobro predvsem svojemu otroku, in če bi bil gospod mož na mestu, bi vam vsaj prisluhnil in poskušal najti vzajemno sprejemljivo rešitev.

Njegova pravna situacija pa je sicer – slaba. Če so stvari take, kot ste jih opisali, imate namreč pravico zoper moža uveljavljati vsaj obligacijskopravni zahtevek zaradi neupravičene obogatitve, pogojno pa celo stvarnopravni zahtevek za priznanje solastnine na nepremičnini.

Naj nekoliko razložim. Čeprav je mož kmečko hišo podedoval in se ta torej po določilih zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR) uvršča med njegovo posebno premoženje, imate vi določene pravice iz naslova vlaganj v nepremičnino. Enotno (akademsko in sodno) mnenje je, da ima zakonec, ki vlaga v nepremičnino, ki je posebno premoženje drugega zakonca, pravico zahtevati vsaj povrnitev teh vlaganj. Pod določenimi pogoji pa lahko zahteva celo, da se mu prizna solastninska pravica na tem premoženju.

Sodna praksa zavzema stališče, da imajo vlaganja v posebno premoženje drugega zakonca stvarnopravne posledice (povzročijo nastanek solastnine) le, če so dela, ki so bila izvedena, spremenila stanje in vrednost nepremičnine v tolikšni meri, da je prišlo do spremembe identitete (!) nepremičnine oziroma je bilo nepremičnino mogoče šteti za novo stvar (!). Kaj pomeni sprememba identitete oziroma kaj pomeni nova stvar, je seveda dejansko vprašanje, vsekakor pa menim, da gre za spremembo identitete, če so bila vlaganja v nepremičnino tako obsežna, da so povzročila, da je iz zanemarjene blatne kmečke hiše nastala lepa, nova in spoštovanja vredna stanovanjska hiša. In za taka vlaganja v vašem primeru očitno gre, zato menim, da imate pravico zahtevati, da vam mož prizna solastninsko pravico na spornem objektu.

Če sodišče iz katerega koli razloga že ne bi ugodilo vašemu zahtevku za priznanje solastninske pravice na nepremičnini, pa lahko zoper moža še vedno uveljavljate omenjeni obogatitveni zahtevek.

Z možem bi se sicer lahko sporazumno dogovorila, da na nepremičnini nastane solastnina. Na podlagi takega dogovora bi lahko potem zahtevali izstavitev listine za vpis (so)lastninske pravice v zemljiško knjigo. Če bi bilo sporno, kolikšen solastniški del bi vam v tem primeru pripadel, bi bilo treba prej angažirati tudi cenilca, da opravi cenitev nepremičnine pred vlaganji (denimo na podlagi fotografij, izjav prič) in po njih. Prav tako bi bilo priporočljivo predložiti račune, ki izkazujejo obseg opravljenih del, ki ste jih plačali.

Ker pa se bojim, da dogovor z možem ne bo mogoč, boste morali verjetno angažirati odvetnika, da bo v vašem imenu postavil zahtevek za priznanje vaše solastnine iz naslova vlaganj v nepremičnino oz. podrejeno vsaj obogatitveni zahtevek zoper moža.

Ko bo zadeva rešena v vašo korist, boste lahko prosto razpolagali s svojim solastninskim deležem in ga prepisali na sina iz prvega zakona. Če pa bi vam sodišče priznalo le obogatitveni zahtevek (zahtevek iz naslova neupravičene obogatitve) zoper moža, pa boste lahko sinu pomagali vsaj finančno. 

Preberite še: Mož je zadel na loteriji, od mene pa si izposoja denar za hrano