Poskusite izvedeti, kakšno vrsto pogodbe sta sklenila

Spoštovani,

zahvaljujem se vam za zanimivo postavljeno vprašanje. Očitno vaši družinski člani iščejo različne načine, kako doseči, da ne bi prejeli ničesar od očetovega premoženja.

Najprej glede statusa nujnega dediča. Vsekakor ste nujni dedič po očetu, kar pomeni, da imate pravico do zapuščine, s katero zapustnik ne more razpolagati – ta del zapuščine se imenuje nujni delež, ki v vašem primeru znaša polovico deleža, ki bi vam sicer pripadel po zakonitem dednem redu. Če ima oče od potomcev poleg vas le še vašega brata, to pomeni, da ste upravičeni do četrtine deleža po očetu. 

Vendar pa postane status nujnega dediča aktualen šele v primeru, če bi se izkazalo, da bi ob smrti vašega očeta obstajala po njem zapuščina. To pa v vašem primeru ni zagotovljeno. Ker omenjate pogodbo, ki jo je pripravil notar, bi namreč morda lahko šlo za pogodbo o dosmrtnem preživljanju, sklenjeno med vašim očetom in bratom, na osnovi katere bi brat po očetovi smrti v zameno za preživljanje, ki ga je nudil očetu, postal lastnik nepremičnine, ki jo omenjate. Ker bi šlo v takšnem primeru za odplačno pogodbo (preživljanje v zameno za premoženje), velja, da ta nima vpliva na prikrajšanje nujnega deleža. Drugače bi bilo, če bi oče nepremičnino zapustil bratu na osnovi (notarske) oporoke, ali darilne pogodbe.

Pogodbo o dosmrtnem preživljanju se sicer da izpodbijati, denimo v primeru, če bi se izkazalo, da je šlo pri njej za prikrito darilno pogodbo, da torej brat dejansko ne izpolnjuje svojih obveznosti po pogodbi o dosmrtnem preživljanju. Je pa to težko dokazati in uspeh še zdaleč ni zagotovljen.

Ne glede na to, vam svetujem, da poskusite od očeta izvedeti, kakšne vrste pogodbe je podpisal z vašim bratom, saj je od tega odvisno, kakšne pravice imate. Če boste ugotovili, da gre za pogodbo o dosmrtnem preživljanju pa bodite pozorni tudi na to, ali jo oče in brat dejansko izvršujeta.