Preverite, kakšno pogodbo so starši sklenili s hčerko

Hvala za postavljeno vprašanje. Za natančen odgovor na vaše vprašanje bi moral vedeti, na osnovi kakšnega pravnega posla so stari starši svoje premoženje prenesli na hčerko.

V primeru, če je šlo za darilno pogodbo, ki je neodplačen pravni posel, to pomeni, da bi lahko v primeru prikrajšanja nujnega deleža zakoniti dediči zahtevali vračilo darila. Med take dediče se uvršča tudi vnuk. Če je prikrajšan nujni delež, se namreč darila vrnejo, kolikor je potrebno, da se dopolni nujni delež. 

Drugače bi bilo, če bi stari starši s svojo hčerko sklenili pogodbo o dosmrtnem preživljanju. V tem primeru bi šlo za odplačni pravni posel, katerega se ne da izpodbijati zaradi prikrajšanja nujnega deleža, a pod pogojem, da ni šlo pri njem za prikrito darilno pogodbo.  

V vsakem primeru vam torej priporočam, da najprej preverite, na kakšen način so stari starši svoje premoženje prenesli na svojo hčerko.