Sestra cene ne more dvigniti »zgolj« za vašega moža

Spoštovana, 

zahvaljujem se vam za postavljeno vprašanje. Glede na podatke, ki ste jih predstavila v vašem vprašanju je vaš mož očitno solastnik stanovanja. Slaba stvar solastništva je ta, da mož ne more svobodno razpolagati (prodajati, dajati v najem) stanovanja brez soglasja solastnice, njegove sestre.

Dobra stvar solastništva pa je ta, da imajo solastniki v primeru prodaje solastniškega deleža na takem stanovanju predkupno pravico. To pomeni, da bi bil vaš mož, v primeru, če bi se sestra odločila za prodajo svojega solastniškega deleža, predkupni upravičenec – svoj solastniški delež bi morala torej najprej ponuditi v odkup možu.

Tudi če vas skrbi, da bi sestra postavljala nenormalno visoko ceno za odkup svojega solastniškega deleža, obstaja varovalka, v skladu s katero mora solastnik (sestra) predkupnemu upravičencu (vašemu možu) postaviti tako ceno, po kateri bo potem svoj solastniški delež prodajal tretjim osebam. To dejansko pomeni, da take cene ne more dvigniti »zgolj« za vašega moža.  

V primeru, če bi torej sestra možu postavila nenormalno visoko ceno za svoj solastniški delež, sem skoraj prepričan, da tudi, če mož ne bi zmogel takega odkupa, tega ne bi mogla prodati tretjim osebam – to torej ne bi bilo v njenem interesu, saj bi imela glede tega »zvezane roke«. 

Glede na to, menim, da je v obojestranskem interesu, da se sestrin solastniški delež proda možu po običajni tržni ceni. Glede na to vam svetujem, da mož čim prej stopi s sestro v kontakt in ji sporoči, da ima namen solastniški delež odkupiti (seveda po normalnih cenovnih pogojih).