Posvojitev ne bo mogoča, poskusite raje s pogodbo o dosmrtnem preživljanju

Lepo in pohvalno je, da želite z ženo poskrbeti za dekle, ki je izšlo iz depriveligiranega okolja, tak altruizem je v današnjih časih (žal) prej izjema kot pravilo.

Vendar pa se sme po naši zakonodaji posvojiti le otroke. Zakonca lahko samo skupaj posvojita otroka, razen če eden od njiju posvoji otroka svojega zakonca ali zunajzakonskega partnerja. Izjemoma lahko otroka posvoji tudi ena oseba, če ta ni v zakonski zvezi ali v zunajzakonski skupnosti, če je to v otrokovo korist.

Prav tako ni mogoče posvojiti sorodnika v ravni vrsti, ni mogoče posvojiti niti brata niti sestre. Prav tako skrbnik ne more posvojiti svojega varovanca, dokler med njima traja skrbniško razmerje.

To pa še ne pomeni, da nimate na voljo nekaterih drugih pravnih možnosti, v skladu s katerimi bi lahko poskrbeli tako za materialno varnosti dekleta, kot tudi za to, da bi dekle skrbela za vaju v primeru, če bi vidva zbolela ali kako drugače potrebovala pomoč. To bi namreč lahko dosegli s sklenitvijo pogodbe o dosmrtnem preživljanju, v skladu s katero bi se gospa zavezala, da bo skrbela za vaju, v zameno za premoženje, ki bi ga prejela po vajini smrti. Pogodbo je sicer treba skleniti v obliki notarskega zapisa.