Niste upravičeni do dedovanja

Čeprav so v skladu z zakonom o dedovanju nujni dediči tako pokojnikovi potomci in njihovi posvojenci kot tudi njihovi potomci, njegovi starši in njegov zakonec (dedi in babice ter bratje in sestre pokojnika pa le tedaj, če so trajno nezmožni za delo in nimajo potrebnih sredstev za življenje), pa velja, da so osebe nujni dediči le v primeru, če so po zakonitem dednem redu upravičene dedovati.

Ker je vaš oče sin pokojne babice, je oče tisti, ki je po zakonitem dednem redu upravičen dedovati po njej. Vi kot vnukinja bi lahko dedovala le v primeru, če v trenutku babičine smrti oče ne bi bil več živ ali, če bi se odpovedal dediščini (moral pa bi pri tem izrecno izjaviti, da se dediščini odpoveduje zgolj v svojem imenu).