Solastniki si stroške delijo v sorazmerju z velikostjo idealnih deležev

Hvala lepa za postavljeno vprašanje, ki posega na dokaj kroničen slovenski problem, ki nastane, ko solastniki nepremičnine postanejo značajsko inkompatibilni posamezniki.

Temeljno pravilo solastnine je, da morajo solastniki stroške uporabe, upravljanja in druga bremena, ki se nanašajo na skupno stvar (nepremičnino) kriti v sorazmerju z velikostjo njihovih idealnih deležev. Če predpostavljam, da sta vaš mož in brata solastnika nepremičnine v razmerju 50 odstotkov - 50 odstotkov, je torej bratova dolžnost, da krije stroške, ki obsegajo njegov idealni delež - torej stroške v polovični višini. Je že tako, da imetje ne predstavlja samo brezplačnega ugodja, ampak je treba zanj tudi nekaj plačati.

Ker omenjate, da je treba zamenjati tudi strešno kritino, velja, da gre tu za posel rednega upravljanja, za katerega je sicer treba pridobiti soglasje solastnikov, ki imajo skupaj več kot polovico idealnih deležev. Če bi imel vaš mož več kot polovico idealnih deležev na nepremičnini, bi se lahko zamenjave strešne kritine lotil sam, če pa je solastnik samo v razmerju 50 odstotkov in za obnovo ne bo pridobil soglasja brata, bo moral – v primeru, če bo dokazal, da gre za nujni ukrep (v smislu rednega vzdrževanja) - podati predlog, da sodišče v nepravdnem postopku odloči o tem, ali je posel res nujen, in če je, da ga posledično tudi odobri.  

Glede pravnega mnenja vam priporočam, da se obrnete na enega izmed pravnih strokovnjakov, ki vam ga lahko sestavi in ga tudi pošlje moževemu bratu.