Vsi eventualni zahtevki so najverjetneje že zastarani

Spoštovana,

zahvaljujem se vam za poslano vprašanje. Žal so podatki, ki ste mi jih posredovali, precej skopi, zato lahko le ugibava, zakaj menite, da ste bili v postopku dedovanja po pokojni mami najverjetneje »ogoljufani«. Prav tako je od zapuščinske razprave minilo že veliko časa, zato so vsi eventualni zahtevki, ki bi jih lahko uveljavljali, najverjetneje že zastarani.

Navkljub temu vam bom podal nekaj informacij z namenom, da boste nekoliko lažje razumeli (pravna) razmerja, ki nastanejo ob smrti določene osebe. Predvsem je treba vedeti, da je zapustnik tisti, ki (skoraj v celoti) odloča o tem, komu bo naklonil svoje premoženje, ko ga ne bo več. Vaša nesebična skrb do mame v obdobju njene bolezni je sicer nadvse pohvalna, žal pa moralna krepost pogosto ne vpliva na to, kako se bodo zapustniki odločili razdeliti svoje premoženje. Glede tega so omejeni zgolj z nujnim deležem nujnih dedičev, med katere spadate tudi vi, pod pogojem, če ste po zakonitem dednem redu upravičeni dedovati. Nič niste napisala o tem, ali je mama zapustila oporoko, ali pa je prišlo do zakonitega dedovanja, prav tako ne vem, ali ste v primeru oporočnega razpolaganja sploh uveljavljali nujni delež, ne vem niti, ali je po mami sploh obstajala kakšna zapuščina.

Kar pa zadeva bratovo pokojnino, pa velja, da gre za tako imenovano družinsko pokojnino, katero lahko pridobijo otroci po pokojnem zavarovancu oziroma uživalcu pravic, če je ta izpolnil pogoje za pridobitev predčasne, starostne ali invalidske pokojnine. Otroci pridobijo pravico do družinske pokojnine do dopolnjenega 15. leta starosti oziroma do konca šolanja, vendar pa največ do dopolnjenega 26. leta starosti. Domnevam, da je vaš brat vložil zahtevek za pridobitev take pokojnine in je za njeno pridobitev tudi izpolnjeval vse pogoje, zato mu je bila tudi odobrena.

Za še natančnejši odgovor na vaše vprašanje, pa bi potreboval še več dodatnih informacij.