Če je sestra porabila denar zase, morate čim prej ukrepati

Zahvaljujem se vam za zelo relevantno vprašanje, ki posega na področje razpolaganja z denarjem drugih oseb, ki zaradi starosti ali/in različnih bolezenskih stanj ne morejo vestno nadzirati, kaj se s takim denarjem dogaja. Na tem področju je veliko zlorab in nepravilnosti, zato vsem pooblastiteljem (osebam, ki druge pooblaščajo za razpolaganje z njihovimi sredstvi) svetujem visoko raven previdnosti. Predvsem naj temeljito premislijo, kdo si sploh »zasluži« biti pooblaščen za razpolaganje z njihovimi sredstvi, pooblastilo pa naj bo kar se da jasno in natančno napisano (predvsem naj se natančno določi, za katere namene lahko pooblaščenec porablja denar), po možnosti s točno določenim rokom veljavnosti.

Pa si poglejva vaš primer. Ker vsebine pogodbe, ki jo omenjate, ne poznam, se bom osredotočil le na dejstva, ki jih omenjate v svojem vprašanju: pravite, da je »mama imela z nečakom pogodbo o preživljanju« – verjetno ste imeli v mislih pogodbo o dosmrtnem preživljanju. Bistvo takšne pogodbe je, da se z njo pogodbenik (preživljalec – konkretno v vašem primeru nečak) zaveže, da bo preživljal drugega pogodbenika (preživljanca – konkretno v vašem primeru mamo), ta pa se zaveže, da mu zapušča določeno premoženje, ki obsega nepremičnine in premičnine, ki so namenjene za rabo in uživanje nepremičnine, s tem da je njihova izročitev odložena do izročiteljeve smrti.

Omenjate tudi, da je bila sestra pooblaščena za dvig materinega denarja in vas zanima, ali ga je lahko porabila, ker je »mama imela pogodbo o preživljanju«. Naj poudarim, da je iz vašega zapisa razvidno, da je mama sklenila pogodbo o dosmrtnem preživljanju s svojim nečakom (in ne z vašo sestro!), to pa pomeni, da sestra ni mogla biti upravičena do porabe denarja na podlagi takšne pogodbe, ne glede na to, da živi skupaj z nečakom, ampak kvečjemu na podlagi materinega pooblastila. Pogodba o dosmrtnem preživljanju torej nima nobene zveze s porabo tega denarja.

Srž problema je verjetno v tem, da je sestra (nenamensko?) porabila materin denar. Domnevava lahko, da jo je mama pooblastila za kritje svojih stroškov (denimo plačevanje položnic, domske oskrbe), pa tudi sestrinih upravičenih stroškov, ki bi ji zato nastali – ne pa tudi za to, da lahko porabi materin denar za lastne potrebe. Če bi se izkazalo, da ga je porabljala v nasprotju s pooblastilom, reciva za svoje obleke, pohištvo, potovanja in podobno, pa gre za njeno protipravno ravnanje in morate čim prej ukrepati.