Poskušajte dobiti pooblastilo, ki ga je mama izdala za vašo sestro

Zahvaljujem se vam za postavljeno vprašanje. V vašem vprašanju je mojo pozornost najprej zbudila beseda »prisilila«. Kakršnakoli prisila je v pravnem redu seveda prepovedana in vsi pravni posli, ki so bili izvedeni na osnovi take prisile so izpodbojni. Če bi se izkazalo, da je vaša sestra mamo prisilila, da ji je izročila hranilno knjižico, gre torej za protipravno dejanje. Problem pa je, da bi morali to prisilo dokazovati, kar pa zna biti problem.

Domnevam, da vaša sestra trenutno razpolaga s sredstvi vaše mame na osnovi materinega pooblastila. Zato bi bilo smotrno s strani mame (če je to seveda izvedljivo) pridobiti to pooblastilo in preveriti, kakšna je njegova vsebina, tako, da bi lahko kasneje v postopku dokazali, da sestra mamin denar uporablja nezakonito - glede na to, da omenjate, da z njenim denarjem obnavlja (svojo) hišo, gre verjetno prav za tak primer.   

Predvsem pa je pomembno, da po materini smrti čim prej obvestite banko, kjer je imela mama odprt transakcijski račun oziroma hranilno knjižico, o tem, da je vaša mama umrla. V tem primeru bo namreč banka nemudoma preklicala vsa morebitna pooblastila, skrbništva, ipd. - z namenom, da se preprečijo različne zlorabe, ki jih je v praksi veliko. Z materinim denarjem potem ne bo mogel razpolagati nihče, vse dokler ne bo s pravnomočnim sklepom o dedovanju odločeno, komu gredo sredstva na njenem računu.