Težave boste imeli tako vi kot vaš prijatelj

Lepo je sicer, da želite pomagati prijatelju, vendar pa bi vam tovrstno »pomoč« raje odsvetoval. Kot prvo zaradi tega, ker je nakup nepremičnine pomemben pravni posel, vaše zgolj »formalno« lastništvo nepremičnine pa bi bilo ne samo pravno sporno, ampak tudi tvegano – tako za vas, kot tudi za prijatelja. Prijatelj namreč ne bi postal uradni lastnik nepremičnine, vi pa bi to postali, ampak bi to vplivalo tudi na vaše socialne pravice, denimo na višino otroškega dodatka.

Glede na to vam svetujem, da prijatelj razmisli o drugih možnostih pridobitve nepremičnine v Sloveniji. Niste sicer omenili državljan katere države je, a ker domnevam, da ni državljan EU (v tem primeru zanj ne obstajajo nobene ovire glede pridobitve lastništva nepremičnine v Sloveniji), bi zanj morda prišel v poštev režim, ki je uveljavljen za fizične osebe držav kandidatk za članstvo v EU (to so Republika Makedonija, Črna gora, Republika Srbija, Republika Albanija). Državljani teh držav potrebujejo za pridobitev lastninske pravice na nepremičninah v Republiki Sloveniji pozitivno odločbo o ugotovitvi vzajemnosti. Zakon namreč precej natančno ureja možnost pridobitve lastništva na podlagi take odločbe.