Upravičeni ste vsaj do nujnega deleža partnerjeve zapuščine

Hvala za postavljeno vprašanje. Že dejstvo, da pravite, da ste vse, kar vam je ostalo od plače, dajali partnerju, in da ste v vseh teh letih veliko pripomogli k hiši in verjetno tudi k skrbi za partnerja, on pa vam to vrača z grožnjami, kakor je ta, da vam v oporoki ne bo ničesar zapustil, priča o partnerjevi moralni hrbtenici, ki je očitno nikakršna.

Čeprav se na tem mestu ne bom spuščal v ozadje vajinega odnosa, saj ga ne poznam, pa vam lahko brez dlake na jeziku povem, da ste očitno ravnali narobe, ko ste partnerja, ki vas očitno nikoli ni spoštoval, podpirali tako finančno kot tudi drugače. Razdajanje osebi, ki si to ne zasluži, je napačno  in ne obrodi sadov.

Glede na to, da omenjate, da ste veliko pripomogli k partnerski zvezi, poleg tega pa ste partnerja tudi finančno podpirali, je najmanj, kar imate na voljo, zahtevek za povrnitev vaših vlaganj za tisto, kar je bil vaš partner obogaten (ob izpolnjenih zakonskih predpostavkah - paziti morate predvsem na zastaralne roke). Vendar pa bo tak zahtevek uspešen le, če boste sodišču predložila dokaze o takih vlaganjih (račune, fotografije, izjave prič).

Glede na to, da imate tudi status zunajzakonske partnerice, saj s partnerjem skupaj živite že 27 let, pa bi bili v primeru njegove smrti upravičeni vsaj do nujnega deleža njegove zapuščine, ki sicer znaša polovico deleža, ki bi vam šel po zakonitem dednem redu.