Prepis lahko elegantno uredit z darilno pogodbo

Nisem sicer seznanjen z motivom, zakaj se odločate za omenjeni pravni posel, a če v vaši družini obstaja konsenz glede odstopa hčerkinega deleža na stanovanju v vajino korist, lahko pravno zelo elegantno uredite prepis tega deleža, in sicer z darilno pogodbo, tako da vama hči svoj delež na stanovanju enostavno podari. Na tako darilo se sicer plača davek, ki za nepremičnine, katerih vrednost se giblje med 100.000 in 200.000 evri, znaša 6400 evrov plus osem odstotkov na znesek nad 100.000 evri. Če bi šlo za prenos starši –hči, potem davka ne bi bilo treba plačati. Davčna obveznost sicer nastopi ob daritvi. 

Hči vama lahko svoj delež podari tudi v obliki darilne pogodbe za primer smrti, tedaj davčna obveznost ne nastane takoj. Lahko pa vama delež nakloni tudi z oporoko. Problem pri oporoki je sicer, da se jo lahko kadar koli spremeni, vedno pa prevlada novejša nad starejšo. Ti dve možnosti se lahko izkažeta za koristni, če vas morda skrbi, da bi do deleža na stanovanju lahko prišla nepoklicana tretja oseba.

Kot rečeno, pa je dokončna odločitev o tem, za katero pravno pot se boste v tem primeru odločili, odvisna od motiva, ki ga zasledujete pri pravnem poslu.