Oporoko lahko napišete sami, pred pričama ali v obliki notarskega zapisa

Najprej čestitke za zgledne odnose v družini. V »modernih« časih so namreč prej izjema kot pravilo. Povsem podpiram tudi vašo odločitev, v skladu s katero ste se odločili, da za oporoko kljub dobremu zdravju poskrbite že zdaj, ko ste še pri močeh – tako mentalno kot fizično.

Napišete jo lahko sami, na list papirja, in jo podpišete. Pomembno je, da jo napišete sami, oporoka, ki vam jo napiše kdo drug in jo vi zgolj podpišete, namreč ni veljavna. V tem primeru bo izpolnila vse zakonske pogoje in bo veljavna enako kot vse druge oblike oporoke. Takšna je seveda tudi najcenejša.

Dodatna prednost tovrstne oporoke je, da zanjo ne potrebujete nobenih prič. Manjši minus pa, da pri njih vselej obstaja dvom, ali bo oporočitelj v njej vse napisal jasno in nedvoumno, zato se včasih zgodi, da se dediči začnejo prepirati glede tega, kaj konkretno je neko določilo v oporoki sploh pomenilo – a pri vas te bojazni verjetno ni.

Možna je tudi sestava pisne oporoke pred pričami. Tu oporočitelj sestavek (listino), ki ga je, denimo na računalnik, napravil nekdo drug (denimo pravnik, odvetnik ali katera koli druga oseba), lastnoročno podpiše v navzočnosti dveh prič in hkrati izjavi, da je to njegova oporoka, prav tako se nanjo podpišeta priči.

Vloga notarjev je tu dvojna. Lahko se odločite, da boste oporoko pri notarju le shranili. Prednost takšne hrambe je v tem, da se bo potem, ko vas ne bo več, vedelo, kje oziroma pri katerem notarju je oporoka, zato bo odpadla skrb dedičev, ali se je morda izgubila, uničila in podobno. Ne glede na to, da je shranjena pri notarju, jo lahko kadar koli spremenite.

Prednost takšne hrambe je tudi v tem, da bo oporoka v vsakem primeru dostopna zapuščinskem sodišču, ki bo obravnavalo vašo zapuščino, saj bo sodišče pozvalo notarja, naj mu shranjeno oporoko pošlje.

Vloga notarja pri oporoki pa je lahko tudi v tem, da vam jo zapiše v obliki notarskega zapisa. Pri tem načinu sestave oporoke morata biti prav tako navzoči dve priči, plačati pa boste morali tudi določen znesek za notarsko storitev. Prednost je, da vam bo notar ob tem tudi pravno svetoval in vam odgovoril na vsa vprašanja.