Mož naj se z upnikom poskuša dogovoriti za odplačilo dolga

Hvala za postavljeno vprašanje glede dileme, s katero se srečuje ne tako malo zakoncev. Vaša situacija v resnici ni lahka, ni pa nerešljiva. Predvsem vam svetujem, da se poskuša mož z upnikom dogovoriti, da dolg nekako poravna in se tako izogne izvršilnemu postopku. Lahko mu predlaga tudi obročno poplačilo dolga – na tak način vajino stanovanje ne bo ogroženo, seveda pod pogojem, da bo dolg mož tudi dejansko odplač(ev)al.

V primeru, če do dogovora ne bo prišlo, pa ima upnik pravico, da na podlagi pravnomočne sodbe zahteva delež dolžnika (moža) na skupnem premoženju in nato zahteva izvršbo na ta delež – to bi pomenilo, da lahko zahteva tudi prodajo stanovanja in poplačilo tega dolga iz kupnine od prodaje.

A tudi v tem primeru vaš položaj še ni izgubljen. V primeru, da je namreč v izvršilnem postopku dovoljena prodaja deleža, ki ga ima mož na skupnem premoženju, imate vi prednostno pravico kupiti ta delež po ceni, ki se določi po določbah zakona o izvršbi in zavarovanju, in tako ohraniti stanovanje.