Zgolj iz naslova sorodstva niste odgovorni

Ne bi vas želel strašiti, ampak nedavno sem slišal, da nekateri »inovativni« prezadolženci uporabljajo celo dokumente svojih sorodnikov, denimo staršev, s katerimi potem kupujejo razno blago in naročajo storitve. Očitno ponaredijo njihov podpis ali ga celo izsilijo, lahko pa se tudi dokopljejo do PIN-kod njihovih plačilnih ali kreditnih kartic.

Nič hudega sluteči sorodniki potem lepega dne prejmejo račune ali celo izvršbe, o katerih se jim še sanja ne, kje so nastali in kako. No, to so seveda kazniva dejanja in ekstremni primeri, take pravne posle pa se da tudi izpodbiti. Domnevam, da pri vas ta nevarnost ne obstaja, vseeno pa vam svetujem, da svoj denar, dokumente in kreditne oz. plačilne kartice dobro skrijete pred bratom. V stiski namreč lahko pomisli na marsikatero neumnost oz. norost.

Sicer pa mislim, da vam ni treba skrbeti. Zgolj iz naslova sorodstva namreč ne morete odgovarjati za bratove dolgove. Do vaše odgovornosti za njegove dolgove bi pogojno lahko prišlo le, če bi po bratu dedovali, pa še to le do višine podedovanega premoženja. Dedič je namreč odgovoren za zapustnikove dolgove do višine vrednosti podedovanega premoženja, tisti dedič, ki se je odpovedal dediščini, pa za njegove dolgove ne odgovarja. Če je več dedičev, so nerazdelno odgovorni za zapustnikove dolgove, in sicer vsak do višine vrednosti svojega deleža, ne glede na to, ali je delitev dediščine že izvršena ali ne. Med dediči se sicer dolgovi delijo v sorazmerju z njihovimi dednimi deleži.

Drugače bi bilo, če ste z bratom stopili v kakšna obligacijska ali poslovna razmerja. Odgovarjali bi denimo lahko, če ste porokinja pri njegovem morebitnem kreditu. Če ste denimo podpisali poroštveno pogodbo, bi lahko banka od vas terjala plačilo obveznosti, ne glede na to, ali je šlo za solidarno ali za subsidiarno poroštvo. Odgovarjali bi lahko tudi, če ste osebno odgovorna družbenica v njegovem podjetju ali če ste morda podpisovali kakršne koli izjave o prevzemu dolga (denimo pogodbo o prevzemu dolga).

Zadeva bi bila lahko za vas neprijetna tudi, če bi bili solastnica kakšne nepremičnine z njim. Upniki bi lahko namreč z izvršbo segli tudi na bratov solastniški delež na nepremičnini (ne pa tudi na vašega!). Ker pa v vprašanju omenjate, da je brat (edini) lastnik nepremičnine, ki je že v postopku javne dražbe, menim, da to za vas sploh ni relevantno.