Škodo morate uveljavljati neposredno od lastnika

Zahvaljujem se vam za zanimivo vprašanje. Sodna praksa je izrekla, da je v odnosu do oškodovanca odškodninsko odgovoren lastnik poslovnega prostora, ne glede na to, da sta se najemodajalec (lastnik) in najemnik v najemni, oziroma najemnik in podnajemnik v podnajemni pogodbi morda dogovorila drugače. 

To pomeni, da morate škodo uveljavljati neposredno od lastnika (najemodajalca), ta pa bo nato imel na voljo odškodninski zahtevek do tistega, ki je škodo dejansko povzročil, pri čemer bo moral dokazati njegovo krivdno odgovornost. Vaša komunikacija naj torej poteka z lastnikom (najemodajalcem). 

Priporočam tudi angažma ustreznega pravnega strokovnjaka, saj so taki odškodninski primeri običajno precej zahtevni.